Om Blåjeans | Kontakt

Tjänster

Översättning

Vi är specialiserade på juridiska texter men översätter texter inom en hel del områden som till exempel turism och transport. Språken vi jobbar med är svenska, nederländska, tyska och engelska. Auktoriserade översättningar finns än så länge bara för språkkombinationen svenska-nederländska.

Språkundervisning

Vi undervisar både nybörjare och dig som redan har grundkunskaper i svenska, nederländska och tyska. Undervisningen sker individuellt eller i mindre grupper. På så sätt kan den helt anpassas efter deltagarnas behov.

Språkgranskning och redigering

Får du ingen ordning på språket eller vill du gärna undvika onödiga skrivfel? Vi läser igenom dina texter, rättar felen och ger dig ändringsförslag.

footer