Diensten | Contact

Over Blåjeans

Deze achtergrond heeft ervoor gezorgd dat Saskia rechten in combinatie met talen is gaan studeren. Door middel van meerdere studieperiodes in het buitenland (Oostenrijk, Spanje en Zweden), heeft zij haar kennis kunnen vervolmaken en zijn taalkundige en communicatieve uitdagingen haar passie geworden.

Blåjeans werd in 2006 door Saskia opgericht met als doel allerlei taalverwarringen en communicatieproblemen op te lossen en vooral te voorkomen. Immers, elk taalprobleem, hoe klein ook, levert niet alleen tijd- en omzetverlies op, het is vaak de oorzaak van meningsverschillen en conflicten.

Saskia heeft de volgende academische graden:
Bachelor of Arts in Scandinavische Talen en Culturen (Rijksuniversiteit Groningen)

Master of Arts in Euroculture (Universiteit Uppsala)

Meester Nederlands recht met de vakthematische richting Europese Recht- en Taalstudies (Universiteit Maastricht

Saskia is beëdigd vertaalster Zweeds en is te vinden in het register beëdigde tolken en vertalers onder Wbtv-nr. 3215. Zij is daarnaast een volwaardig lid van Sveriges Facköversättarförening SFÖ, de Zweedse Vereniging voor Beroepsvertalers.
Door continue bijscholing blijft zij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen taal en communicatie.