Tjänster | Kontakt

Om Blåjeans

Saskias bakgrund har lett till att hon har läst juridik i kombination med språk. Genom sina många utlandsvistelser (Österrike, Spanien och Sverige) har hon finslipat sina kunskaper. Saskia brinner för språkliga och kommunikativa utmaningar.

Detta var skälet till att hon startade Blåjeans Språktjänster år 2006. Företagets målsättning är att lösa men framför allt förebygga språk- och kommunikationsförbistringar eftersom dessa inte bara leder till tids- och omsättningsförluster utan också ofta ligger bakom tvister och konflikter. Låt Blåjeans lägga dina pussel så att du kan sätta igång med den färdiga lösningen.

Saskia har följande examen:

  • Bachelor of Arts examen i Skandinaviska Språk från Groningen Universitet
  • Master of Arts in Euroculture från Uppsala Universitet
  • Magisterexamen i nederländsk rätt (specialisering europeiska juridik- och språkstudier) från Maastricht Universitet.

Saskia är auktoriserad översättare svenska-nederländska enligt nederländsk lag. Dessutom är hon fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening SFÖ. Hon utbildar sig kontinuerligt inom språk och kommunikation med särskilt intresse för problematiken kring myndighetsspråk.